دریـافت اطلاعـــات قبـــوضشماره پرونده:        گزارش مصرف آخرین قبض      مشخصات کاربرنام و نام خانوادگیشماره اشتراکشماره پروندهنام روستانوع کاربریکاربر گرامی لطفا خط تیره اول از سمت چپ (-) در شماره پرونده را با عدد (0) جایگزین نمایید نمونه شماره (110110111101)